Хемиска индустрија

Хемиско-индустрија

Хемиска индустрија

Хемиската индустрија се нарекува и хемиска преработувачка индустрија.Со развојот на науката и технологијата, таа постепено се разви во мулти-индустриски и повеќеразновидно производствен оддел од производство на само неколку неоргански производи како што се сода пепел, сулфурна киселина и органски производи главно извлечени од растенија за да се направат бои.Вклучува индустриски, хемиски, хемиски и синтетички влакна.Тоа е оддел кој користи хемиска реакција за промена на структурата, составот и формата на супстанциите за производство на хемиски производи.Како што се: неорганска киселина, алкали, сол, ретки елементи, синтетички влакна, пластика, синтетичка гума, боја, боја, пестицид итн.