Водна индустрија

Водо-индустрија

Водна индустрија

Со забрзувањето на урбанизацијата и континуираното подобрување на животниот стандард на луѓето, не само што потрошувачката на вода рапидно се зголемува, туку и барањата за квалитет на водата се сè поголеми и повисоки.„Водата“ стана главен проблем што го ограничува националниот економски развој и се однесува на урбаната градба.Во последните години, државата континуирано инвестираше многу ресурси во областа на заштитата на животната средина за управување, како што се безбедноста на водоснабдувањето, стандардите за испуштање итн. да се реши, а барањата за пумпање треба да се подобрат, така што пумпата треба да работи стабилно и сигурно.Работната состојба на третман на отпадни води е потешка, а канализацијата содржи цврсти честички како талог и тиња, така што барањата за запечатување се повисоки.Според долгогодишното искуство во индустријата, Tiangong може да им обезбеди на клиентите оптимизирани и најзгодни решенија.