Индустрија на целулоза и хартија

Индустрија за пулпа и хартија

Индустрија на целулоза и хартија

Во индустријата за хартија, потребни се голем број механички заптивки при пумпање, рафинирање, скрининг, мешање на целулоза, црно-бел раствор, хлор и премачкување.
Во последниве години, со континуирано зголемување на процесот на правење хартија и хартија, како и зголемената побарувачка на отпадна вода за производство на хартија и хартија, неопходно е да се задоволи побарувачката на индустријата за производство на хартија за подобро искористување на отпадни води.