Индустрија за електрани

Електрана-Индустрија

Индустрија за електрани

Во последниве години, со проширувањето на обемот и откривањето на електраната, механичката заптивка применета во електроенергетската индустрија е потребна за да се прилагоди на поголема брзина, поголем притисок и повисока температура.При примена на топла вода со висока температура, овие работни услови ќе направат површината за заптивање да не може да добие добро подмачкување, што бара механичката заптивка да има посебни решенија во материјалот на заптивниот прстен, режимот на ладење и дизајнот на параметрите, за да се продолжи услугата животниот век на механичките заптивки.
Во клучното поле за запечатување на пумпата за напојување на котелот и пумпата за циркулирачка вода на котелот, Tiangong активно истражува и иновира во новата технологија, за да ги оптимизира и подобри перформансите на своите производи.